Tel: +420 321 720 398 | E-mail: skola@5zskolin.cz (tato adresa slouží jako elektronická podatelna)
Mnichovická 62, Kolín V, 280 02
Výlet do Prahy aneb zážitky žáků 5. třídy
Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2012/2013
Další pozdrav z kurzů
Pozvánka na jarní školičku
Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2011/2012
Bruslení III.B, IV.A a IV.B
Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2011/2012
Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2011/2012
Zájezd k moří 2013
Naše POMNĚNKY reprezentovaly školu
Pro všechny zájemce - zájezd k moři 2012
Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2011/2012
Nové webové stránky školy
Celoškolní projekt AFRIKA
Daniela Březinová z 8.B - mistryně republiky
Naše POMNĚNKY reprezentovaly školu
Hrajeme anglické pohádky
Anglická školička a hodina pro předškoláčky
Pohádka o Sněhurce
A zase ta Afrika!
Projekt recitujeme

Kontakty

Základní škola Kolín V., Mnichovická 62
Mnichovická 62, Kolín 5, 280 02
tel. 321 720 398
skola@5zskolin.cz

- - - -

Mgr. Miroslava Průšová
ředitelka školy
miroslava.prusova@5zskolin.cz

PhDr. et Mgr. Iva Lokajová
zástupkyně ředitelky školy
iva.lokajova@5zskolin.cz

- - - -

Mgr. Ivana Banasinská
III. B
ivana.banasinska@5zskolin.cz

Mgr. Linda Čechová
II. A
linda.cechova@5zskolin.cz

Mgr. Monika Čechová
IX. A
monika.cechova@5zskolin.cz

Dáša Dusová
vedoucí vychovatelka
dasa.dusova@5zskolin.cz

Mgr. Šárka Fantová
I. A
sarka.fantova@5zskolin.cz

Mgr. Šárka Hájková
VIII. A
sarka.hajkova@5zskolin.cz

Tereza Hofmannová
asistentka pedagoga
tereza.hofmannova@5zskolin.cz

Mgr. Michaela Holá
IV. A
michaela.hola@5zskolin.cz

Jana Chlubná
vychovatelka ŠD
jana.chlubna@5zskolin.cz

Tereza Kašparová, Dis.
vychovatelka ŠD
tereza.kasparova@5zskolin.cz

Mgr. Irena Königsmarková
III. A
irena.konigsmarkova@5zskolin.cz

Mgr. Helena Králová
V. B
helena.kralova@5zskolin.cz

Mgr. Tereza Kronusová
tereza.kronusova@5zskolin.cz

Mgr. Zuzana Kulichová
VIII. B
zuzana.kulichova@5zskolin.cz

Magdalena Lokajová
asistentka pedagoga
magdalena.lokajova@5zskolin.cz

Mgr. Jiří Mejda
jiri.mejda@5zskolin.cz

Mgr. Lucie Haltufová
vychovatelka ŠD
lucie.haltufova@5zskolin.cz

Mgr. Klára Horáčková
VII. A
klara.horackova@5zskolin.cz

Mgr. Martina Nezmeškalová
VII. B
martina.nezmeskalova@5zskolin.cz

Mgr. Eva Nováková
I. B
eva.novakova@5zskolin.cz

Mgr. Aleš Polívka
ales.polivka@5zskolin.cz

Mgr. Šárka Rosenbergerová
II. B
sarka.rosenbergerova@5zskolin.cz

Mgr. Šárka Růžková
VI. B
sarka.ruzkova@5zskolin.cz

Mgr. Dana Tvrzníková
IX. B
dana.tvrznikova@5zskolin.cz

Veronika Ulrichová
vychovatelka ŠD
veronika.ulrichova@5zskolin.cz

Mgr. Jaroslava Urbancová
VI. A
jaroslava.urbancova@5zskolin.cz

Mgr. Anna Vojáčková
V. A
anna.vojackova@5zskolin.cz

Pavlína Vokolková
asistentka pedagoga
pavlina.vokolkova@5zskolin.cz

Mgr. Iva Zatřepálková
IV. B
iva.zatrepalkova@5zskolin.cz

Mgr. Vladimír Zeman
vladimir.zeman@5zskolin.cz

- - - -

Mgr. Vlasta Dubinová
speciální pedagog
vlasta.dubinova@5zskolin.cz, 731 468 644

PhDr. Josef Opočenský
školní psycholog
josef.opocensky@5zskolin.cz, 720 992 126

- - - -

Yveta Procházková
ekonomka
yveta.prochazkova@5zskolin.cz