Tel: +420 321 720 398 | E-mail: skola@5zskolin.cz (tato adresa slouží jako elektronická podatelna)
Mnichovická 62, Kolín V, 280 02
Vítězové literární soutěže
Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2011/2012
Druhý den plný aktivit
Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2011/2012
Komunikační dovednosti
Zájezd k moři - Španělsko 2011
Proběhl zápis do 1. tříd
Divadelní školička
Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2011/2012
Zápis do 1. tříd  - 1.den
Sportovní školička
Zápis do 1. tříd pro školní rok 2011/2012
Květinové ostrůvky
Zápis do 1. tříd  - 1.den
Proběhl zápis do 1. tříd
Pro radost Finory - pracovní dílna
Zápis do 1. tříd  - 1.den
Byli jsme první aneb Je třeba zabít Davida
Den dětí pro mladší spolužáky
Vánoční rozloučení
Čarodějnická školička

Kontakty

Základní škola Kolín V., Mnichovická 62
Mnichovická 62, Kolín 5, 280 02
tel. 321 720 398
skola@5zskolin.cz

- - - -

Mgr. Miroslava Průšová
ředitelka školy
miroslava.prusova@5zskolin.cz

Mgr. et Mgr. Iva Lokajová
zástupkyně ředitelky školy
iva.lokajova@5zskolin.cz

- - - -

Mgr. Ivana Banasinská
I. B
ivana.banasinska@5zskolin.cz

Mgr. Linda Čechová
V. A
linda.cechova@5zskolin.cz

Mgr. Monika Čechová
VII. A
monika.cechova@5zskolin.cz

Dáša Dusová
vedoucí vychovatelka
dasa.dusova@5zskolin.cz

Mgr. Šárka Fantová
III. A
sarka.fantova@5zskolin.cz

Mgr. Aleš Hájek
VI. B
ales.hajek@5zskolin.cz

Mgr. Šárka Hájková
VI. A
sarka.hajkova@5zskolin.cz

Bc. Alena Holá
vychovatelka ŠD
alena.hola@5zskolin.cz

Jana Chlubná
vychovatelka ŠD
jana.chlubna@5zskolin.cz

Kateřina Jirsová
vychovatelka
katerina.jirsova@5zskolin.cz

Tereza Kašparová, Dis.
tereza.kasparova@5zskolin.cz

Mgr. Irena Königsmarková
I. A
irena.konigsmarkova@5zskolin.cz

Mgr. Helena Králová
IV. B
helena.kralova@5zskolin.cz

Petra Kukalová
petra.kukalova@5zskolin.cz

Mgr. Jiří Mejda
VII. B
jiri.mejda@5zskolin.cz

Mgr. Martina Nezmeškalová
martina.nezmeskalova@5zskolin.cz

Mgr. Eva Nováková
III. B
eva.novakova@5zskolin.cz

Mgr. Dana Olivová
II. A
dana.olivova@5zskolin.cz

Bc. Pavla Patočková
vychovatelka ŠD
pavla.patockova@5zskolin.cz

Mgr. Aleš Polívka
ales.polivka@5zskolin.cz

Gabriela Průšová
gabriela.prusova@5zskolin.cz

Mgr. Šárka Rosenbergerová
IV. A
sarka.rosenbergerova@5zskolin.cz

Mgr. Šárka Růžková
VIII. B
sarka.ruzkova@5zskolin.cz

Hana Řebíčková
hana.rebickova@5zskolin.cz

Mgr. Jana Skřivánková
jana.skrivankova@5zskolin.cz

Mgr. Dana Tvrzníková
IX.
dana.tvrznikova@5zskolin.cz

Mgr. Jaroslava Urbancová
VIII. A
jaroslava.urbancova@5zskolin.cz

Mgr. Anna Vojáčková
V. B
anna.vojackova@5zskolin.cz

Mgr. Iva Zatřepálková
II. B
iva.zatrepalkova@5zskolin.cz

Mgr. Vladimír Zeman
vladimir.zeman@5zskolin.cz

- - - -

Mgr. Marek Hajžman
školní psycholog
marek.hajzman@os-prostor.cz

Mgr. Vlasta Dubinová
speciální pedagog
vlasta.dubinova@os-prostor.cz

- - - -

Yveta Procházková
ekonomka
yveta.prochazkova@5zskolin.cz