Tel: +420 321 720 398 | E-mail: skola@5zskolin.cz (tato adresa slouží jako elektronická podatelna)
Mnichovická 62, Kolín V, 280 02
Odpolední aktivity
Úspěch našich žákyň - závod Medvědí stezkou
Slavili jsme svátek zvířátek ve školní družině
Nové webové stránky školy
Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2011/2012
Den otevřených dveří 2010
Nové webové stránky školy
Byli jsme první aneb Je třeba zabít Davida
Zápis do 1. tříd  - 1.den
Vystoupení dramatického kroužku
Africká školička
Velký úspěch našich žáků
Výlet na hrad Kost
Ocenění Barbory Klepalové
Vánoční stromeček na náměstí
Celoškolní projekt AFRIKA
Pasování prvňáčků
Zápis do 1. tříd  - 1.den
Bruslení III.B, IV.A a IV.B
Den dětí - vařili jsme s Miss ČR Lucií Váchovou a Janem Révaiem
Pro radost Finory - pracovní dílna

Kontakty

Základní škola Kolín V., Mnichovická 62
Mnichovická 62, Kolín 5, 280 02
321 720 398
skola@5zskolin.cz

- - - -

Mgr. Miroslava Průšová
ředitelka školy
601 308 550
miroslava.prusova@5zskolin.cz

PhDr. et Mgr. Iva Lokajová
zástupkyně ředitelky školy
601 308 551
iva.lokajova@5zskolin.cz

- - - -

Mgr. Ivana Banasinská
III. B
601 308 546, 601 308 547
ivana.banasinska@5zskolin.cz

Mgr. Linda Čechová
II. A
601 308 546
linda.cechova@5zskolin.cz

Mgr. Monika Čechová
601 308 546
IX. A
monika.cechova@5zskolin.cz

Dáša Dusová
vedoucí vychovatelka
601 308 545
dasa.dusova@5zskolin.cz

Mgr. Šárka Fantová
I. A
601 308 546
sarka.fantova@5zskolin.cz

Mgr. Šárka Hájková
VIII. A
601 308 546
sarka.hajkova@5zskolin.cz

Mgr. Lucie Haltufová
vychovatelka ŠD
601 308 545
lucie.haltufova@5zskolin.cz

Tereza Hofmannová
asistentka pedagoga
601 308 545
tereza.hofmannova@5zskolin.cz

Mgr. Michaela Holá
IV. A
601 308 546
michaela.hola@5zskolin.cz

Mgr. Klára Horáčková
VII. A
601 308 548
klara.horackova@5zskolin.cz

Jana Chlubná
vychovatelka ŠD
601 308 545
jana.chlubna@5zskolin.cz

Tereza Kašparová, Dis.
vychovatelka ŠD
601 308 545
tereza.kasparova@5zskolin.cz

Mgr. Irena Königsmarková
III. A
601 308 546, 601 308 547
irena.konigsmarkova@5zskolin.cz

Mgr. Helena Králová
V. B
601 308 549, 601 308 546
helena.kralova@5zskolin.cz

Mgr. Tereza Kronusová
601 308 548
tereza.kronusova@5zskolin.cz

Mgr. Zuzana Kulichová
VIII. B
601 308 548
zuzana.kulichova@5zskolin.cz

Bc. Magdalena Lokajová
asistentka pedagoga
601 308 545
magdalena.lokajova@5zskolin.cz

Mgr. Jiří Mejda
601 308 547
jiri.mejda@5zskolin.cz

Mgr. Martina Nezmeškalová
VII. B
601 308 548
martina.nezmeskalova@5zskolin.cz

Mgr. Eva Nováková
I. B
601 308 546
eva.novakova@5zskolin.cz

Mgr. Aleš Polívka
601 308 549
ales.polivka@5zskolin.cz

Mgr. Šárka Rosenbergerová
II. B
601 308 546
sarka.rosenbergerova@5zskolin.cz

Mgr. Šárka Růžková
VI. B
601 308 547
sarka.ruzkova@5zskolin.cz

Mgr. Dana Tvrzníková
IX. B
601 308 549
dana.tvrznikova@5zskolin.cz

Veronika Ulrichová
vychovatelka ŠD
601 308 545
veronika.ulrichova@5zskolin.cz

Mgr. Jaroslava Urbancová
VI. A
601 308 548
jaroslava.urbancova@5zskolin.cz

Mgr. Anna Vojáčková
V. A
601 308 546
anna.vojackova@5zskolin.cz

Pavlína Vokolková
asistentka pedagoga
601 308 545
pavlina.vokolkova@5zskolin.cz

Mgr. Iva Zatřepálková
IV. B
601 308 546
iva.zatrepalkova@5zskolin.cz

Mgr. Vladimír Zeman
vladimir.zeman@5zskolin.cz

- - - -

Mgr. Vlasta Dubinová
speciální pedagog
731 468 644
vlasta.dubinova@5zskolin.cz

PhDr. Josef Opočenský
školní psycholog
720 992 126
josef.opocensky@5zskolin.cz

- - - -

Yveta Procházková
ekonomka
601 308 552
yveta.prochazkova@5zskolin.cz