Kontakty

Konzultační hodiny vyučujících vždy po předchozí domluvě.

PhDr. et Mgr. Iva Lokajová
Středa 14.00 – 16.00
Ředitelka školy

Metodik primární prevence

601 308 551
skola@5zskolin.cz

iva.lokajova@5zskolin.cz

 Mgr. Jan Chvojka – od 1.3. 2017 Zástupce ředitelky školy 601 308 550 jan.chvojka@5zskolin.cz
Mgr. Ivana Banasinská IV. B 601 308 546
601 308 547
ivana.banasinska@5zskolin.cz
Mgr. Linda Čechová III. A 601 308 546 linda.cechova@5zskolin.cz
Mgr. Monika Čechová VI. B 601 308 549 monika.cechova@5zskolin.cz
Bc. Denisa Černá Vychovatelka ŠD 601 308 545 denisa.cerna@5zskolin.cz
Dáša Dusová Vedoucí vychovatelka 601 308 545 dasa.dusova@5zskolin.cz
Mgr. Šárka Fantová II. A 601 308 546 sarka.fantova@5zskolin.cz
Mgr. Šárka Hájková IX. třída 601 308 549 sarka.hajkova@5zskolin.cz
Mgr. Lucie Haltufová Vychovatelka ŠD 601 308 545 lucie.haltufova@5zskolin.cz
Tereza Hofmannová Asistentka pedagoga 601 308 545 tereza.hofmannova@5zskolin.cz
Mgr. Michaela Holá I. A 601 308 546 michaela.hola@5zskolin.cz
Mgr. Klára Horáčková VIII. A 601 308 548 klara.horackova@5zskolin.cz
Jana Chlubná Vychovatelka ŠD 601 308 545 jana.chlubna@5zskolin.cz
Mgr. Irena Königsmarková IV. A 601 308 546
601 308 547
irena.konigsmarkova@5zskolin.cz
Mgr. Helena Králová III. B 601 308 546 helena.kralova@5zskolin.cz
Mgr. Tereza Kronusová V. B 601 308 548 tereza.kronusova@5zskolin.cz
Mgr. Šárka López 601 308 546 sarka.lopez@5zskolin.cz
Mgr. Jiří Mejda Metodik a koordinátor ICT 601 308 547 jiri.mejda@5zskolin.cz
Mgr. Martina Nezmeškalová VIII. B 601 308 548 martina.nezmeskalova@5zskolin.cz
Mgr. Eva Nováková II. B 601 308 546 eva.novakova@5zskolin.cz
Mgr. Dana Olivová V. A 601 308 546 dana.olivovova@5zskolin.cz
Mgr. Aleš Polívka Metodik a koordinátor ICT 601 308 549 ales.polivka@5zskolin.cz
Mgr. Šárka Růžková
Úterý 10.00 – 11.00
nebo 15.00 – 16.00
VII. B
Výchovná poradkyně
601 308 547 sarka.ruzkova@5zskolin.cz
Iveta Švarcová Asistentka pedagoga 601 308 545 iveta.svarcova@5zskolin.cz
Mgr. Dana Tvrzníková VI.A 601 308 549 dana.tvrznikova@5zskolin.cz
Veronika Ulrichová Vychovatelka ŠD 601 308 545 veronika.ulrichova@5zskolin.cz
Mgr. Jaroslava Urbancová VIII. A 601 308 548 jaroslava.urbancova@5zskolin.cz
Mgr. Iva Zatřepálková I. B 601 308 546 iva.zatrepalkova@5zskolin.cz
Mgr. Vladimír Zeman vladimir.zeman@5zskolin.cz
Mgr. Vlasta Dubinová Speciální pedagog 731 468 644 vlasta.dubinova@5zskolin.cz
Pondělí 7.00 – 14.00, individuální konzultace po předchozí domluvě
Úterý 7.00 – 12.00
Mgr. Milena Strnadová Školní psycholog 735 750 811 milena.strnadova@prostor-plus.cz
Středa, čtvrtek 8.00 – 14.00

Yveta Procházková

Ekonomka 601 308 552 yveta.prochazkova@5zskolin.cz