Kontakty

Uvedené časy konzultačních hodin jsou pouze návrhem, návštěvu je vždy nutné s vyučujícím předem domluvit.
Děkujeme za pochopení.

Mgr. Miroslava Průšová
Pondělí 13.30 – 14.30
Ředitelka školy 601 308 550 miroslava.prusova@5zskolin.cz
PhDr. et Mgr. Iva Lokajová
Pondělí 14.00 – 15.00
Úterý 14.00 – 15.00
Zástupkyně ředitelky
Metodik primární prevence
601 308 551 iva.lokajova@5zskolin.cz
Mgr. Ivana Banasinská
Úterý 7.05 – 7.40
III. B 601 308 546
601 308 547
ivana.banasinska@5zskolin.cz
Mgr. Linda Čechová
Středa 11.35 – 12.20
II. A 601 308 546 linda.cechova@5zskolin.cz
Mgr. Monika Čechová
Čtvrtek 13.45 – 14.00
IX. A 601 308 546 monika.cechova@5zskolin.cz
Bc. Denisa Černá Vychovatelka ŠD 601 308 545 denisa.cerna@5zskolin.cz
Dáša Dusová Vedoucí vychovatelka 601 308 545 dasa.dusova@5zskolin.cz
Mgr. Šárka Fantová
Pondělí 12.30 – 13.15
I. A 601 308 546 sarka.fantova@5zskolin.cz
Mgr. Šárka Hájková
Pátek 7.00 – 7.45
VIII. A 601 308 546 sarka.hajkova@5zskolin.cz
Mgr. Lucie Haltufová Vychovatelka ŠD 601 308 545 lucie.haltufova@5zskolin.cz
Tereza Hofmannová Asistentka pedagoga 601 308 545 tereza.hofmannova@5zskolin.cz
Mgr. Michaela Holá
Pondělí 14.00 – 14.45
IV. A 601 308 546 michaela.hola@5zskolin.cz
Mgr. Klára Horáčková
Čtvrtek 13.00 – 13.30
VII. A 601 308 548 klara.horackova@5zskolin.cz
Jana Chlubná Vychovatelka ŠD 601 308 545 jana.chlubna@5zskolin.cz
Lucie Jančigová Asistentka pedagoga 601 308 545 lucie.jancigova@5zskolin.cz
Mgr. Irena Königsmarková
Středa 12.30 – 13.15
III. A 601 308 546
601 308 547
irena.konigsmarkova@5zskolin.cz
Mgr. Helena Králová
Pondělí 13.30 – 14.00
V. B 601 308 549
601 308 546
helena.kralova@5zskolin.cz
Mgr. Tereza Kronusová
Středa 7.00 – 7.45
601 308 548 tereza.kronusova@5zskolin.cz
Mgr. Zuzana Kulichová
Středa 13.30 – 14.00
VIII. B 601 308 548 zuzana.kulichova@5zskolin.cz
Bc. Magdalena Lokajová Asistentka pedagoga 601 308 545 magdalena.lokajova@5zskolin.cz
Mgr. Jiří Mejda
Pondělí 12.40 – 13.25
Metodik a koordinátor ICT 601 308 547 jiri.mejda@5zskolin.cz
Mgr. Martina Nezmeškalová
Čtvrtek 7.15 – 7.45
VII. B 601 308 548 martina.nezmeskalova@5zskolin.cz
Mgr. Eva Nováková
Pondělí 12.30 – 13.15
I. B 601 308 546 eva.novakova@5zskolin.cz
Mgr. Aleš Polívka
Pondělí 12.40 – 13.25
Metodik a koordinátor ICT 601 308 549 ales.polivka@5zskolin.cz
Mgr. Šárka Rosenbergerová
Čtvrtek 13.00 – 13.45
II. B 601 308 546 sarka.rosenbergerova@5zskolin.cz
Mgr. Šárka Růžková
Úterý 15.00 – 16.00
VI. B
Výchovná poradkyně
601 308 547 sarka.ruzkova@5zskolin.cz
Mgr. Dana Tvrzníková
Pondělí 12.30 – 13.30
IX. B 601 308 549 dana.tvrznikova@5zskolin.cz
Veronika Ulrichová Vychovatelka ŠD 601 308 545 veronika.ulrichova@5zskolin.cz
Mgr. Jaroslava Urbancová
Pátek 7.15 – 7.45
VI. A 601 308 548 jaroslava.urbancova@5zskolin.cz
Mgr. Anna Vojáčková
Úterý 7.00 – 7.30
V. A 601 308 546 anna.vojackova@5zskolin.cz
Mgr. Iva Zatřepálková
Pondělí 13.30 – 14.00
IV. B 601 308 546 iva.zatrepalkova@5zskolin.cz
Mgr. Vladimír Zeman
Pondělí 13.30 – 15.00
vladimir.zeman@5zskolin.cz
Mgr. Vlasta Dubinová Speciální pedagog 731 468 644 vlasta.dubinova@5zskolin.cz
Pondělí a úterý 9.00 – 14.00, konzultace každé první pondělí v měsíci
PhDr. Josef Opočenský Školní psycholog 602 389 733 josef.opocensky@5zskolin.cz
Středa a čtvrtek 9.00 – 14.00

Yveta Procházková

Ekonomka 601 308 552 yveta.prochazkova@5zskolin.cz