ZŠ Mnichovická, Kolín > Informace > Rozvrh hodin pro nový školní rok

Milí žáci, drazí rodiče,

nový školní rok se kvapem blíží, můžete se proto již nyní podívat na rozvrh hodin pro školní rok 2015/2016.

Do samotného začátku školního roku se mohou objevit ještě drobné změny.