ZŠ Mnichovická, Kolín > Informace > Zájmové činnosti – Kroužky

Milí zájemci o další školní aktivity,

nabízíme ke stažení v PDF nabídku zájmových činností (kroužků) naší školy pro letošní školní rok.

Pro zapsání do kroužků si, prosím, stáhněte přihlášku.

Vyplněnou přihlášku odevzdávají žáci svým třídním učitelkám.

Aktualizace:

Přidaný kroužek – „Čteme a malujeme“ pro 1. – 3. ročník

Upravený čas kroužku – „Čteme si a hrajeme si“, „Deskové hry“

Přesun kroužku na jiný den – „Svět médií“