ZŠ Mnichovická, Kolín > Informace > Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Na základě § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon vyhlašuji z vážných organizačních důvodů ve dnech 23. 3. 2016 a 29. 3. 2016 ředitelské volno pro žáky Základní školy Kolín V., Mnichovická 62. V tyto dny bude uzavřena škola včetně školní družiny.

Důvodem jsou provozní, technické a organizační důvody – havárie vodovodního potrubí a odpadů ve třídách.

Mgr. Miroslava Průšová, ředitelka školy