ZŠ Mnichovická, Kolín > Informace > Merhaba. Pozvánka na besedu – Turecko

Zveme všechny zájemce z řad žáků, učitelů i široké veřejnosti na besedu o výjezdu do Turecka ve čtvrtek 19. 5. 2016 od 15 hodin. Fotky, videa, vyprávění, ochutnávka…. Těšíme se na hojnou účast.