ZŠ Mnichovická, Kolín > Školní akce > Kulturní akce > BESEDA S REŽISÉREM AURELEM KLIMTEM