ZŠ Mnichovická, Kolín > Školní družina > Poznávací vycházka školní družiny

V pátek, 26. ledna 2018 bylo III. a IV. oddělení ŠD na poznávací vycházce městem Kolínem.

Naše trasa vedla od školy na náměstí, kde bylo první zastavení. Děti si prohlédly štíty domů, pozorovaly ornamenty sgrafita  na fasádě budovy radnice, byly poučeny o významu morových sloupů, v povzdálí viděly Chrám sv. Bartoloměje.  Připomněli jsme si památku židovského obyvatelstva, které bylo odvlečeno do koncentračních táborů  a všímali si zlatých kostek v zádlažbě chodníků s jejich jmény. Dalším zastavením bylo nádvoří zámku. Trasa pokračovala  do ulice Kmochovy, kde si děti připomněly osobu Františka Kmocha. Přes lávku jsme zamířili do lesoparku Borky. Tam byla pro děti připravena kvízová hra s námětem otázek  z naší vycházky. V přírodním prostředí si pak děti zaběhaly a pohrály. Dětem se vycházka líbila.