Masopustní veselí jsme si ve školní družině přiblížili karnevalem a spojili jsme ho s vyhodnocením dámy.

V turnaji v dámě zvítězili tito žáci: z prvního ročníku Eliška Adámková, z druhého ročníku Matyáš Kuta, ze třetího ročníku Alena Hanková a ze čtvrtého a pátého ročníku Dominika Plachá. Gratulujeme.

Pak se tělocvična proměnila v taneční sál a začal karnevalový rej. Tancovalo mnoho princezen, princů, dalších pohádkových postaviček, bojovníků, zvířátek…Pro všechny účastníky byly připravené soutěžní disciplíny, kde si prověřili rychlost, postřeh, bojovnost a šikovnost. Za splněné úkoly si všichni zasloužili odměnu. Děkujeme rodičům za vyrobené masky, za odměny KPŠ a také děkujeme čtvrťákům a páťákům za výpomoc u disciplín.