ZŠ Mnichovická, Kolín > Informace > Vyhlášení ředitelského volna

Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji v pondělí 12. 3. 2018 ředitelské volno z  organizačních důvodů (školení celého pedagogického sboru).

Školní družina bude v provozu během celého dne. Žáci, kteří budou mít zájem o návštěvu školní družiny, potvrdí svoji účast vedoucí vychovatelce Dáše Dusové do 7. 3. 2018.

 

PhDr. Mgr. Iva Lokajová, ředitelka školy