ZŠ Mnichovická, Kolín > Školní družina > Jarní vycházka do Borků a na Kmochův ostrov – III. oddělení ŠD

Obě vycházky třetího oddělení byly zaměřené na pohybové aktivity na dětských hřištích a běhání pro radost. Také si žáci v Borkách zahráli hádankovou lístečkovanou a na Kmochově ostrově zkontrolovali miniknihovničku. Jarní vycházky měly velký úspěch.