ZŠ Mnichovická, Kolín > Školní akce > Veřejné čtení jmen obětí holcaustu

Žákyně osmého ročníku se zúčastnily veřejného čtení jmen obětí holoaustu, které proběhlo na Karlově náměstí v Kolíně.