Vážená paní ředitelko,

jménem Institutu Terezínské iniciativy, který je organizátorem Veřejného čtení jmen obětí holocaustu – Jom ha-šoa, bych ráda poděkovala  Vaší škole za aktivní účast na včerejší akci. Jom ha-šoa se konal v České republice již potřinácté, z toho počtvrté v Kolíně za podpory města a pod záštitou místostarosty, Mgr. Michaela Kašpara.

Akcí chceme nejen připomenout památku někdejších občanů naší země, kteří nepřežili rasové vyvražďování, ale  zároveň připomenout hodnoty, jako jsou respekt, úcta k druhému a lidská důstojnost. V neposlední řadě pak přispět k oživení paměti jednotlivých měst, které se do veřejného čtení zapojují.

Věřím, že Vašim žákům, resp. žákyním, je účast na takovéto akci přínosem. My jim za jejich aktivitu velice děkujeme. Stejně tak i paní učitelce.

Marie Smutná

Institut Terezínské iniciativy