ZŠ Mnichovická, Kolín > Informace > Úspěchy žáků v matematické soutěži

Jako každý rok, tak i letos se naše škola zúčastnila soutěže Matematický klokan 2018. Žáci řešili zadané úlohy ve čtyřech kategoriích:

CVRČEK  – 2. a 3.ročník,  KLOKÁNEK –  4. a 5.ročník, BENJAMÍN 6. a 7.ročník, KADET – 8.a 9.ročník.

A opět byli tradičně nejúspěšnější nejmenší CVRČCI. Ti byli nejúspěšnějšími nejen v okresním kole, ale i v krajském a celorepublikovém.

Byli to Dora Titěrová a Vojtěch Švarc, kteří získali plný počet bodů, a to 90. V těsném závěsu za nimi byla Pavelína Suchová se 72 body, což stačilo na okresní kolo.

V případě, že by někoho zajímaly výsledky i zadání této matematické soutěže, je možno nahlédnout na její stránky – www.matematickyklokan.net .