ZŠ Mnichovická, Kolín > Soutěže > KOLÍNSKÉ SPORTOVNÍ DNY

Jen malý zlomek našich letošních úspěchů…