ZŠ Mnichovická, Kolín > Školní akce > Pasování na čtenáře 1.A a 1.B

Ve středu a ve čtvrtek první červnový týden proběhlo v našich prvních třídách slavnostní                                                                                                                   PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE.

Děti přišli podpořit nejen rodiče, babičky a dědečkové, ale také Jeho královská Výsost- král Jan I. , který bedlivě sledoval celý program. Děti čekalo několik zkoušek, než ke slavnostnímu pasování došlo. Nejprve předvedly pásmo básniček a písniček z pera J. Žáčka. Následovalo promítání krátkého videa, kde měly děti za úkol odpovídat na záludné otázky… např. Proč mají hodiny ručičky? Proč se medvědi neopalují? Jejich spontánní odpovědi všechny zúčastněné velmi pobavily. Poté každý přečetl část pohádky O rybáři a staré botě rovněž od J. Žáčka. Nakonec došlo k slavnostnímu pasování na čtenáře. Děti si odnesly pamětní list, přihlášku do knihovny, placku „Jsem čtenář“ a doufejme, že i prima zážitek.