ZŠ Mnichovická, Kolín > Informace > 3. MÍSTO NAŠÍ ŠKOLY V CELKOVÉM POŘADÍ KOLÍNSKÝCH SPORTOVNÍCH DNŮ !

KOLÍNSKÉ SPORTOVNÍ DNY 2018

KONEČNÉ OFICIÁLNÍ POŘADÍ ŠKOL – 3. MÍSTO

KONEČNÉ POŘADÍ ŠKOL PODLE ZISKU MEDAILÍ – 3. MÍSTO – 12 zlatých, 13 stříbrných a 8 bronzových

ATLETIKA – konečné pořadí – 3. místo

FLORBAL – konečné pořadí – 1. místo

FOTBAL – konečné pořadí – 1. místo

KORFBAL – konečné pořadí – 3. místo

PLAVÁNÍ – konečné pořadí – 3. místo

BASKETBAL – konečné pořadí – 2. místo

CYKLISTIKA – konečné pořadí – 3. místo