ZŠ Mnichovická, Kolín > Školní družina > Námořnické odpoledne v ŠD

Školní rok 2017/2018 školní družina ukončila „Námořnickým odpolednem“. Na začátku akce jsme vyhodnotili sportovní disciplíny. Soutěžilo se ve třech disciplínách: skok daleký z místa, člunkový běh a hod na cíl. Zároveň jsme také vyhodnotili nejlepší „Švihadlovou princeznu“ a „Švihadlového prince“ v přeskocích přes dlouhé švihadlo. Pak se tělocvična proměnila v námořníky, kteří plnili různé úkoly, aby mohli získat poklad – sladkou odměnu.

Na závěr tohoto roku děkujeme za dobrou spolupráci s vedením školy, s třídními učitelkami, s rodiči a KPŠ. VŠEM PŘEJEME KRÁSNÉ A POHODOVÉ PRÁZDNINY!