ZŠ Mnichovická, Kolín > Informace > Učební pomůcky pro 2. stupeň

Český jazyk, cizí jazyky a humanitní předměty využijí stejný typ sešitů jako v minulém školním roce. Hezké prázdniny