ZŠ Mnichovická, Kolín > Školní družina > Informace o platbě ŠD

Částka pro letošní školní rok 2018/2019 činní 500,- Kč za I. pololetí.

Prosíme, uhraďte do 20. září 2018 na účet:

číslo účtu: 2564372319, kód banky: 0800

a do zprávy napište: ŠD + jméno a příjmení dítěte

Kdo nemůže platit převodem, vyzvedne si složenku u p. vychovatelky – do zprávy napíše

ŠD + jméno a příjmení dítěte. Ústřižek se zaplacenou částkou přinese do školy.

Prosíme o dodržení termínu platby!