ZŠ Mnichovická, Kolín > Informace > Muzikál Tři Mušketýři

Dne 27. 9. 2018 pořádáme zájezd na muzikál „Tři mušketýři“ do divadla Brodway. Odjezd od školy v 7.45 hod., příjezd ke škole do 16.00. Cena zájezdu je 320,- Kč. Závazné přihlášky (do naplnění kapacity zájezdu) přijímá PhDr. Iva Lokajová nebo Yveta Procházková v kanceláři školy.