ZŠ Mnichovická, Kolín > Školní akce > Beseda Z Berlína do Jeruzaléma

V pondělí 1. 10. nás navštívil německý učitel Andreas, který si na své pěší pouti zvolil jako jednu ze zastávek Kolín, kterému se také říká Jeruzalém na Labi. S žáky 8. A a devátého ročníku si povídal o cestě, Berlíně, svých vztazích k Česku. Mluvilo se německy a anglicky.