ZŠ Mnichovická, Kolín > Školní akce > Projekty > Beseda Kulturní rozdíly

5. 11. 2018 v hodině Výchovy k občanství v 6. A nás navštívily studentky Dora, Alžběta a Eliška ze OSŠPo Kolín, které si pro nás připravily interaktivní besedu na téma Kulturní rozdíly. Během ní jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí, vyrobili si origami, vyplnili jsme pracovní list a za správné odpovědi dostali malou odměnu. Děkujeme za nové poznatky a těšíme se na další spolupráci.

Žáci 6. A