ZŠ Mnichovická, Kolín > Školní akce > Kostel sv. Víta – pozvánka