ZŠ Mnichovická, Kolín > Soutěže > Výtvarná soutěž > Úspěch ve výtvarné soutěži

Ve výtvarné soutěži vyhlášené Městskou knihovnou Kolín na téma „Kolín pod mořskou hladinou“ získala 2. místo žákyně naší školy Nicole Hladíková ze 6. B v kategorii 5. – 6. třída ZŠ.