ZŠ Mnichovická, Kolín > Školní družina > Průvod Tří králů v ŠD

Již tradičně se na začátku nového roku žáci školní družiny převlékli za Kašpary, Melichary a Baltazary. Vytvořili průvod Tří králů a v každém oddělení zazpívali „třikrálovskou“ písničku. Své „vinšování do nového roku“ zakončili v ředitelně, kde za dojemné zpívání dostali od paní ředitelky sladkou odměnu. Naši družinoví králové přejí všem ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A HODNĚ LÁSKY V ROCE 2019!