ZŠ Mnichovická, Kolín > Informace > Ocenění Středočeského kraje

Konec roku přinesl naší škole hned několik milých překvapení. Naši žáci se umístili na 1. místech v republice hned v několika soutěžích. 13. prosince 2018 se v Kulturním centru Říčany konalo ocenění žáků a studentů za úspěšnou reprezentaci Středočeského kraje na soutěžích a přehlídkách ve školním roce 2017/2018. Na tuto akci jsou zváni žáci a studenti, kteří dosáhli výrazných úspěchů na celostátní nebo mezinárodní úrovni. Mezi oceněnými byli hned dva žáci 5. ZŠ, kteří se umístili na 1. místě v republice v mezinárodní matematické soutěži Klokan. Gratulace patří Doře Titěrové a Vojtěchovi Švarcovi, kteří vypočítali všechny příklady bez jediné chybičky.