ZŠ Mnichovická, Kolín > Školní akce > Projekty > Projekt Erasmus+ Job-shadowing

Naše škola ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 se v březnu 2019 zapojila do projektu Erasmus+ zaměřeného na stínování kolegů z jiné instituce. Hostitelská organizace byla ZŠ ve Veržeji ve Slovinsku. Účelem bylo porovnat školství ČR a Slovinska na odborné zahraniční stáži, především v předmětu matematika.

Během týdenního pobytu jsme si vzájemně předávali bohaté pedagogické zkušenosti, osobně jsem sledovala výuku hodin matematiky a aktivně jsem se zapojovala do vyučovacích hodin. Výuka probíhala především na II. stupni ZŠ, ale i na gymnáziu ve vedlejším městě Ljutoměr. Každý den probíhala následná diskuze s kolegy o sledovaných hodinách, o použitých metodách a postupech při realizaci vzdělávacího procesu. Ve stejném období probíhalo vítání jara, z něhož vyplynuly některé společné aktivity jako účast na školním průvodu masek, setkání s místním folklorním souborem, atd.

Během celého pobytu panovala velmi příjemná, přátelská atmosféra.

Poděkování za vřelé přijetí patří všem pedagogům partnerské školy.

Mgr. Klára Horáčková