ZŠ Mnichovická, Kolín > Informace > Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji v pondělí 13. května 2019 z organizačních důvodů ředitelské volno – celodenní školení všech pracovníků školy.  Činnost školní družiny bude přerušena.