ZŠ Mnichovická, Kolín > Školní akce > Planeta 3000 – Kolumbie

V pátek 17. 5. žáci druhého stupně navštívili interaktivní program v Kině 99. Poznali jsme slasti a strasti jihoamerické Kolumbie.