V pondělí 27. 5.   proběhla beseda s Ruty Rozental na téma Z Izraele kolem světa. Během prvních třech vyučovacích hodin si děti vyslechly – v angličtině s překladem – zkušenosti cestovatelky,poznaly místní zvyky, jídlo, ekologie,  fotografie, pozdravy v hebrejštině.  Žáci VII. A , VIII. A a VIII. B překládali, odpovídali na geografické dotazy, kladli otázky, zpívali písničky.