ZŠ Mnichovická, Kolín > Soutěže > Literární soutěž > Úspěchy v literární soutěži

V literární části soutěže Požární ochrana očima dětí jsou naši žáci každoročně úspěšní. Letos jsme ve druhé kategorii v okresním kole opět obsadili první místo, vybojovala ho Lucie Tvrdíková ze 7. A. Novinkou pro nás ale byl úžasný úspěch v kole krajském. V tom totiž zvítězila Laura Lahodová ze 7. B, která zároveň v okresním kole získala místo 3.  Oběma žákyním gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.