ZŠ Mnichovická, Kolín > Školní družina > Vyhodnocení soutěží v ŠD

Během měsíce května a června jsme ve školní družině trénovali trojboj ve skoku dalekém z místa, v člunkovém běhu a hodu na cíl a také skákali  přes dlouhé švihadlo. A již nyní známe vítěze všech sportovních soutěží.

V člunkovém běhu byli nejrychlejší z každého ročníku tito žáci, z děvčat: Natálka Šotolová, Anežka Horáčková, Viktorka Krausová, Nikolka Žídková, Adélka Zdeňková, z chlapců: Lukáš Landa, Jiří Hampl, Jan Podlešák, Vojta Švarc a Jakub Eiman. Ve skoku do dálky z místa zvítězila: Barunka Šarová, Lidmila Kvasilová, Viktorka Krausová, Lucka Pokorná a Adélka Zdeňková, z chlapců: David Škarka, Lukáš Vytlačil, Matyáš Kuta, Vojtěch Švarc a Jakub Eiman. V hodu na cíl byla nejlepší: Barunka Šarová, Hanka Čechová, Anežka Králová, Johanka Holá a Deniska Vokálová, z chlapců zvítězil: Vít Rambousek, Jára Jech, Honzík Straka, Vojta Švarc a Kristián Horvát. Gratulujeme.

„Švihadlovou princeznou“ v přeskocích přes dlouhé švihadlo se stala Elenka Vokálová a Natálka Šotolová z prvního ročníku, z druhého ročníku Adélka Haviarová, ze třetího ročníku Viktorka Krausová, ze čtvrtého ročníku Lucka Pokorná a z pátého ročníku Kristýna Haviarová. „Švihadlového prince“ si vybojoval z prvního ročníku Vojta Havelka a Tomáš Straka, z druhého ročníku Jiří Hampl, ze třetího ročníku Matyáš Kuta, ze čtvrtého ročníku Adam Pouzar a z pátého ročníku Jakub Eiman. Gratulujeme.