ZŠ Mnichovická, Kolín > Školní akce > Exkurze a pobyty > 3.A a 3.B ve Střevlíkovi

3. červnový týden jsme vyrazili na školu v přírodě do Střevlíka (Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje) v Hejnicích. Některé děti bydlely v Liščí noře, jiné ve Výřím hnízdě, paní učitelky dokonce v Mraveništi. Poznávali jsme krásy Jizerských hor, navštívili jsme Lázně Libverda, Obří sud, … Děti ze 3.A se vydávaly do přírody jako trosečníci spadlého letadla a děti ze 3.B se „toulaly“ naší vlastí. Dozvídaly se plno informací o včelách, ptácích, střílely z luku nebo ze vzduchovky, stavěly si přístřešky, hledaly cestu podle mapy, učily se zdravovědu, po večerech zpívaly, vydaly se na stezku odvahy do místního sklepení.

Všichni jsme si s sebou odvezli plno zážitků z výletů, programů a her, ale i z příjemně strávených společných chvil.