ZŠ Mnichovická, Kolín > Školní akce > Exkurze a pobyty > EXKURZE TŘÍD  VI.A  a VI.B

V týdnu od 17. – 21.6.2019 se třídy VI.A a VI.B zúčastnily série exkurzí, které se velmi vydařily.

V pondělí jsme navštívili zábavní park FAJNPARK v Chlumci nad Cidlinou, kde si děti prověřily své pohybové dovednosti a zdatnost na trampolínách a seznámily se s říší hmyzu v místní naučné stezce.  Mohly vyzkoušet i svou mušku při střelbě z luku nebo z vodních děl. Také se mohly přenést do druhohor a spatřit dinosaury. Počasí nám celý den přálo.

V úterý jsme šli naučnou stezkou v Borkách, kde jsme poznali místní faunu a floru a ekosystém lesa. Nakonec jsme došli do kolínského psího útulku, kde žáci VI.B předali své ručně vytvořené hračky pro pejsky v rámci výtvarné výchovy. Odměnou nám bylo pomazlení se s pejsky.  Cestou zpátky jsme si koupili zmrzlinu a příjemně tak zakončili den.

Ve středu jsme jeli do Milovic, kde jsme po náročném výšlapu došli do parku Mirakulum. Strastiplná cesta ale stála za to. Rozhlehlý park nabízel tolik možností, jak strávit den. Velký úspěch měla vodní sekce, kde se děti mohly osvěžit. Úspěch zaznamenal také kolotoč či prolézačky v korunách stromů. V rámci výuky jsme pozorovali lesní zvířata – veverku, jezevce, lišku, výra, daňky a muflony. Zajímavý byl také hřbitov odpadků, kde jsme zjistili, jak dlouho se který materiál rozkládá. Aktivit bylo tolik, že se nedalo stihnout projít celý park, a proto se tam určitě chceme podívat znovu. Příjemně unaveni dávkou zážitků jsme vyrazili na zpáteční cestu a v podvečerních hodinách dorazili do Kolína.

Ve čtvrtek jsme si udělali minivýlet do Starého Kolína, kde jsme navštívili statek a minizoo. Děti si poslechly zajímavé vyprávění o koních a prohlédly si lamy, velblouda, divoká prasata, pávy, kohouta, kachny, ovce a kozy.  Poté jsme se občerstvili v místním obchodě a přesunuli se na dětské hříště, kde jsme vyzkoušeli místní prolézačky, než nám přijel vlak.

V pátek jsme se pěšky vydali na Řepařskou drážku v Kolíně. Svezli jsme se do stanice Mlýnek, odkud jsme se pěšky vydali kolem mlýna a rybníka do Býchor. Tam jsme opět nastoupili na úzkokolejku a vrátili se do stanice Výrovna, kde nás čekalo opékání buřtů a marshmallownů.  Po vydatné svačině nás vláček dovezl na nádraží, odkud jsme se vraceli pěšky s ledovou tříští zpátky do školy.

Celý týden byl velmi podařený, počasí nám přálo, žáci byli vzorní a můžeme je jen chválit. Za třídu VI.A a VI.B třídní učitelky.