ZŠ Mnichovická, Kolín > Školní akce > Projekty > Prvňáčci a programování s Beeboty

Naši prvňáčci dostali možnost prověřit svoje matematické dovednosti při programování robotických včelek – Beebotů. Nejprve se zorientovali v samotném uvedení včelkobota do provozu. Následné výzvy už přicházely jedna za druhou – bylo potřeba naprogramovat včelkobota tak, aby ve čtvercové síti projel zadanou trasou a napsal tak slovo Pirát (letos jsme třídou Pirátů a Pirátek), řešil se způsob naprogramování tak, aby Beebot nasbíral určité množství peněz nebo navštívil zvířata na farmě v předem daném pořadí, neuvízl přitom v rybníku a nenechal se rozdrtit traktorem. Další výzvou byla Erasmus+ návštěva žáků ze Slovenska a Španělska. Dokázali jsme jim Beetoty předvést v akci, žáci prokázali schopnost porozumění instrukcím v angličtině a zapojili žáky ze Slovenska a Španělska do programovacích miniaktivit. Zatím poslední akce byla nejrozsáhlejší – žáci navrhli a postavili dráhu pro Beebota a naprogramovali ho tak, aby dráhou projel bez škrábnutí.   Beeboti představují ještě jeden nadmíru důležitý faktor vzdělávání – pomáhají rozvíjet tzv. „měkké“ dovednosti – schopnost naslouchat druhým, asertivně vyjednávat a spolupracovat v týmu, pomáhají nastavit situaci, ve které je zkoušena trpělivost žáků, jejich schopnost vytrvat i v případě krátkého nezdaru, také pomáhají překonávat překážky a chápat, že chyba je nezbytnou součástí procesu hledání správného řešení a nikoliv něco, co by nás mělo ničit. (další fotografie naleznete ve fotogalerii)