ZŠ Mnichovická, Kolín > Školní akce > Učíme se venku – 1.AB

Třídy 1. A a 1. B strávily pondělní dopoledne venku na Kmochově ostrově a v lesoparku Borky.  Žáci soutěžili ve smíšených skupinách, aby se vrstevníci více poznali a podpořily se mezi třídami dobré vztahy. První aktivita Pojmenuj piráta byla zaměřena na čtení s porozuměním, zrakovou percepci a komunikaci. Druhá aktivita se švihadly Kůň a rytíř rozvíjela spolupráci, komunikaci. Aktivně jsme si odpočinuli na dětském hřišti, kde jsme se i nasvačili. Poslední aktivita Vynášení vody z podpalubí nás nejvíce osvěžila. Jednalo se o štafetový závod. Místo štafetového kolíku jsme si ale předávali kelímek plný vody. Vítězné družstvo přineslo do cíle nejvíce vody v nejkratším čase.