ZŠ Mnichovická, Kolín > Informace > Informace školní družiny

Pravidelný provoz školní družiny bude zahájen v úterý 3. září 2019 od 6:15 hodin.

Informace o platbě ŠD:

Částka pro letošní školní rok 2019/2020 činní 1000,- Kč za celý školní rok.

Prosíme, uhraďte do 15. září 2019 na účet:

číslo účtu: 2564372319

kód banky: 0800

do zprávy napište: ŠD + jméno a příjmení dítěte

Kdo nemůže platit převodem, vyzvedne si složenku u p. vychovatelky – do zprávy napište ŠD + jméno a příjmení dítěte. Ústřižek se zaplacenou částkou přinese paní vychovatelce.

Prosíme o dodržení termínu platby!