ZŠ Mnichovická, Kolín > Informace > Slavnostní zahájení školního roku a upozornění

Již zítra se na vás všechny u nás ve škole těšíme. Začínáme v 7.55 ve třídách a slavnostní přivítání prvňáčků se uskuteční v 9.00 v tělocvičně školy.

Z důvodu stavebních prací se bude tento školní rok vstupovat do školy vedlejším vchodem – naproti hřbitovu. Po dobu stavby není možné v prostorách školy parkovat kola a další dopravní prostředky.

Přejeme všem úspěšné vykročení do nového školního roku, hodně úspěchů a úsměvů             Iva Lokajová, ředitelka školy