Dne 24. 9. 2019 na závěr tematického celku Baroko jsme propojili zeměpis, dějepis, přírodopis a výtvarnou výchovu na exkurzi s tématem Barokní krajina – Kuks. Už ve vlaku jsme řešili úkoly v pracovních listech. Ve škole jsme ještě jednou vše shrnuli.