ZŠ Mnichovická, Kolín > Školní akce > Exkurze a pobyty > Sklářská huť František, Sázava

Ve čtvrtek 17.10.2019 navštívili žáci 9. a 8. tříd bývalou sklářskou huť František v Sázavě. V rámci komentované prohlídky byli seznámeni s historií výroby skla a unikátní sbírkou moderního skla vytvořenou sklářskými výtvarníky na mezinárodních sklářských sympoziích v Novém Boru.

Druhá část exkurze byla praktická.  Žáci si vlastnoručně připravili a vypískovali vybrané motivy na skleničku, kterou si odnesli domů.

Fotografie jsou ve fotogalerii.