ZŠ Mnichovická, Kolín > Školní akce > Workshop Den, kdy se mlčelo

Dne 31. 10. se žáci devátých ročníků zúčastnili zážitkového workshopu Den, kdy se mlčelo, který se konal v Praze a pořádala ho společnost Post Bellum. Program se zabýval proměnou české vesnice během kolektivizace. Žáci si zkusili prožít příběh jedné vesnice na Domažlicku. Hráli role lidí, kteří skutečně žili a vyprávěli své vzpomínky pro Paměť národa. Žáci šli v rámci svých rolí volit, někteří vstupovali do strany a zapáleně agitovali, jiní se nechtěli vzdát svých koní, krav nebo pozemků, a proto byli nakonec z vesnice vyhnáni na druhý konec země. Žáci měli možnost během workshopu poznat zajímavou a interaktivní formou historické reálie.