ZŠ Mnichovická, Kolín > Školní akce > Exkurze a pobyty > Archeopark ve Všestarech

Ve středu 20. 11. se žáci 6. ročníků vypravili na dějepisnou exkurzi do archeoparku ve Všestarech. Spolu s paní průvodkyní si teoreticky zopakovali látku o pravěku, kterou probírali ve škole. Následně si nelehký život pravěkých lidí mohli prakticky vyzkoušet na vlastní kůži.