ZŠ Mnichovická, Kolín > Školní akce > Projekty > Workshop – Zítra celá země

V pátek 22. 11. se žáci 8. ročníků zúčastnili zážitkového workshopu Zítra celá země. Díky principu jednoduchého hraní rolí měli možnost pohlédnout na události listopadu roku 1989 očima středoškolských studentů, kteří na své škole vyhlásí stávku. Součástí workshopu byla i diskuze o společenské a politické situaci v dnešním světě.