ZŠ Mnichovická, Kolín > Školní družina > Průvod Tří králů

Po Vánocích školní družina uspořádala ve škole průvod Tří králů. Letos zpívali samí malí „králové“, a to z prvních a druhých tříd. Zpěváci popřáli svým kamarádům v odděleních a ve třídách zdraví a štěstí v novém roce 2020. Zároveň zazpívali paní ředitelce a panu zástupci a za krásný zpěv byli všichni odměněni sladkostmi.

MALÍ ZPĚVÁCI PŘEJÍ VŠEM ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE S MAGICKÝMI ČÍSLY 2020!