ZŠ Mnichovická, Kolín > Školní akce > Školičky pro předškoláky > SPECIÁLNÍ ŠKOLIČKA – RODIČOVSKÁ KAVÁRNA

Tentokráte se rodiče mohou těšit na povídání na téma ŠKOLNÍ ZRALOST ANEB JAK NEJLÉPE PŘIPRAVIT SVÉ DÍTĚ DO ŠKOLY. Kavárničku budou již tradičně moderovat naše zkušené speciální pedagožky – Mgr. Vlasta Dubinová a Mgr. Hana Polívková.