ZŠ Mnichovická, Kolín > Informace > Charita z výtěžku Jarmarku

Ještě jednou se vracíme ke  Dni otevřených dveří a  Jarmarku,  při kterém jsme získali pro charitativní účely 28 019 Kč.

Finora Awinja, naše keňská adoptovaná dívka,  tak může bez problémů pokračovat ve vzdělávání, na školné je posílána částka 7 200 Kč.

Dalších 10 000 Kč jsme se proto  opět rozhodli rozdělit na další charitativní projekty.

Žáci ve třídách hlasovali v anketě o oborech, na které budou chtít peníze věnovat.

Podle rozložení hlasů se odeslaly poměrné částky na konkrétní pomoc, akci, projekt Člověka v tísni  a fondu UNICEF: na zdravotnictví 1750 Kč (bezpečný porod, vložky, ošetření nemocného), na hry 905 Kč (míče, knihy), na  školství 1050 Kč (učitel, pomůcky), na vodu 5500 Kč (pumpa, záchod, kohoutek) a na zemědělství 800 Kč (kuřata, stromky).

Děkujeme moc všem za přispění a pomoc a deváťákům za přípravu a organizaci.