ZŠ Mnichovická, Kolín > Informace > Vrácení platby za ŠD

Do konce školního roku 2019/2020 (tzn. do 31. 8. 2020) se bude rodičům vracet zpět na jejich účet částka za příspěvek na provoz školní družiny za období uzavření škol z důvodu COVID -19.