ZŠ Mnichovická, Kolín > Informace > Upozornění – povinné nošení roušek

Na základě dnešního vyhlášení mimořádných opatření k výskytu COVID-19 je povinné pro všechny od čtvrtka 10.9. 2020 nosit roušku ve vnitřních prostorách školy (chodby, toalety apod.) a dále ve školní jídelně. Při výuce a konzumaci jídla roušky povinné nejsou.

Prosíme rodiče o vybavení svých dětí dostatečným počtem roušek.