ZŠ Mnichovická, Kolín > Informace > Uzavření školy z důvodu karanténních opatření

Vážení rodiče,

 

to, čeho jsme se nejvíce obávali, se stalo skutečností. Naše škola musí být z důvodu nařízené karantény uzavřená na dobu 10 dnů od 16. 9. 2020  – 26. 9.2020 (7 dní školní docházky) – viz přiložený dopis z Krajské hygienické stanice. Škola je v plném rozsahu uzavřená od zítřka 17. 9. 2020.

Žáci od zítra přechází do modulu dálkové (distanční) výuky, která se pro ně od letošního září stává povinnou. O typu výuky vás budou informovat třídní učitelé. Budeme se snažit vše řešit s rozumem a společně to zvládnout.

I když jsme nastolili všechna bezpečnostní opatření, ve škole se navyšoval počet žáků a pedagogů s příznaky COVID-19. U některých již byly potvrzené pozitivní testy.  Byli bychom moc rádi, kdybychom se v budoucnu mohli tomuto opatření vyhnout, proto je důležité, aby všichni žáci dodrželi stanovenou karanténu. Bohužel COVID -19 se často u dětí vůbec neprojevuje, hodně dětí mělo pouze bolesti hlavy, škrábání v krku, kašel. Karanténa poskytuje dostatečný prostor na dokončení léčby.

Na testování musí jít všichni žáci, kteří dnes (16. 9. 2020) nebyli přítomni ve škole z důvodu nemoci.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Dopis rodičům Krajská hygienická stanice

Přeji nám všem hodně sil a zdraví            Iva Lokajová, ředitelka školy